Zetter met cliche Omslag Arentsoog (de gele kleur)